ERPA Latest News

Announcement

We would like to announce that Mr. Solomon Getachew has officially been appointed Director General of Ethiopian Radiation Protection Authority as of January 6, 2015 by His Excellency Hailemariam Dessalegne, Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia.

ባለስልጣኑ በ2007 ሶስተኛው ሩብ ዓመትና (9ወር) የኢንስፔክሽንና ሕግ ማስፈጸም ሥራ የተከናወኑባቸው ተቌማትና በተግባር ዓይነታቸው ሲተነተኑ

የባስልጣኑ ኢንስፔክሽንና ሕግ ማስፈጸም ዳሬክቶሬት የ9ወር የኢንስፔክሽን ሥራ የተከናወነባቸው ተቌማት በተግባር ዓይነታቸው ሲተነተኑ

ተ.ቁ

የተግባር ዓይነት

ዕቅድ

የ9 ወሩ ዕቅድ

ክንውን

የ9 ወሩ እቅድ ክንውን በመቶኛ

የ9 ወሩ አፈፃፀም ከዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነፃፀር

1

በህክምናው ዘርፍ

472

352

310

88.07%

65.68%

2

በኢንዱስትሪው ዘርፍ

70

58

68

117.24%

97.14%

3

በጥናትና ምርምር ዘርፍ

10

8

10

125%

100%

ለሎች ትንተናዎችን የምቀጥለዉን ልንክ በመጫን ተጨማሪ ያንብቡ

Expert Mission on Radiotherapy has been held here in Ethiopia

Ethiopian Radiation Protection Authority has held Expert Mission focusing on Radiotherapy Practice from March 9-13, 2015 here in Addis Ababa, Ethiopia in collaboration with International Atomic Energy Agency (IAEA) by Ms. Ritva Bly, Section Head, PhLic, Medical Physicist, Radiotherapy and Nuclear Medicine, Helsinki, Finland.

Read more

ባለስልጣኑ ለጨረራ ቁስ ተጠቃሚ ባለሙያዎች ስልጠና ሰጠ

የባለስልጣኑ የማሳወቅና ፍቃድ አሰጣጥ ዋና የስራ ሂደት ከየካቲት 11 – 12 ቀን 2007 ዓ.ም. በኤም ኤን ኢንተርናሽናል ሆቴል ባማዘጋጀው ስልጠና ላይ ቁጥራቸው ከ33 ለሚሆን የጨረራ ቁስ ተጠቃሚ ባለሙያዎች ስልጠና የሰጠ ሲሆን ባለሙያዎቹ የመጡት ከመጠጥ አምራች ፍብሪካዎች ሲሆን በዋነኛነትም የሌቪል ጌጅ ተጠቃሚ ናቸው፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

An expert mission on CT-SCAN and MAMOGRAPHY

An expert mission on CT-SCAN and MAMOGRAPHY has been held from Feb9-13,2014G.C here in Addis Ababa, Ethiopia for 15 Radiation workers of Ethiopian Radiation Protection Authority by Dr. Nada Habas in cooperation of International Atomic Energy Agency. The objective of the training was to fulfill the skill gap of inspectors and to make complete authorization.

Read more

የጨረራ ህክምና መሳሪያዎች ላይ የንድፈሃሳብና የተግባር ስልጠና

ከየካቲት 2-6ቀን2007ዓ.ም በአለምአቀፉ አቶሚክ ኢነርጅ ኤጀንሲ ትብብር ለ15 የባለስልጣኑ የጨረራ ተቆጣጣሪ ሰራተኞች በማሞግራፊና በሲቲስካን የጨረራ ህክምና መሳሪያዎች ላይ የንድፈሃሳብና የተግባር ስልጠና በዶር.ናዳ አባስ ተሰጠ፡፡የስልጠናው አለማ በሲቲና ማሞግራፊ ላይ ያለን ክፍተት በመሙላት የተሟላ የጨረራ ቁጥጥር ለማድረግ ነው፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

ባለስልጣኑ በ2007 ዓ.ም በመጀመሪያው 6 ወር የማሳወቅና ፊቃድ አሰጣጥ የተሰጡ ፊቃዶች ትንተና

የባስልጣኑ የማሳወቅና ፊቃድ አሰጣጥ ዳሬክቶሬት በ2007 ዓ.ም በመጀመሪያው 6 ወር የሚከተሉት የማሳወቅ ተግባራትና ፊቃዶች ሰጥቷል

ተ.ቁ

የተከናወኑ የማሳወቅ ተግባራትና የተሰጡ ፈቃዶች

የአመቱ ዕቅድ

ያለፈው 6 ወር ዓመት ዕቅድ

ያለፈው 6 ወር ዓመት ክንውን

ያለፈው 6 ወር አፈፃፀም በመቶኛ

ያለፈው 6 ወር አፈፃፀም ከዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነፃፀር በመቶኛ

1

ከጨረራ አመንጪዎችና ተያያዥ ተግባራት ጋር በተያያዘ በተገልጋዮች ለቀረቡ የመረጃ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት

330

154

316

205.1

96

2

ተቋማት ተግባራት የተፈቀዱ/ ያልተፈቀዱ መሆናቸ ውን መወሰን

108

53

72

136

67

3

አዲስ ፊቃድ መስጠት

36

18

32

178

89

4

የተግባር ፊቃድ ዕድሳት ማከናወን

160

79

72

91

45

5

ወደ ሀገር የማስገባት / የማስወጣት / የማጓጓዝ ፊቃድ መስጠት

48

24

72

300

150

6

የባለሙያ ለውጥ / ቅጥር ፊቃድ ማከናወን

84

42

33

79

39

7

የብቃት ማረጋገጫ ፊቃድ መስጠት

12

6

8

133

67

ባለሰልጣኑ የ6 ወር ዕቅድ አፈፃፀመ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያየ

ባለሰልጣኑ በካሌብ ኢንተርናሽናል ሆቴል ጥር 05 ቀን 2007 ዓ.ም ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የ6 ወር የዕቅድ አፈፃፀሙን ለባለድርሻ አካላት አቅርቦ በስፋት ያስገመገመ ሲሆን በሪፖርቱ ዋና ዳሬክተሩን በመወከል ያቀረቡት አቶ ዋሲሁን አለማየው ጊዚያዊ የዳሬክተሩ አማካሪ በሪፖርቱ ለመጠቆም እንደሞከሩት ባለስልጣኑ እየከናወነ ያለውን ዋና ዋና ተግባራት በተለይም በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወነ ያሉትን ጥንካራ የሬጉላቶሪና የኢንስፔክሽን ስራዎች በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ገልፀው ፡፡በተለይም መስፈርቱን አሟልተው በማይሰሩ የመንግስትና የግል የጤና ተቋማት ላይ ከሌላው የበጀት ዓመት በተለየ በያዝነው የበጀት ዓመት ጥንካራ የቁጥጥር ስራዊች እንደተሰሩና አስፈላጊውን መስፈርት በማያሟሉት ላይ ህጋዊ እርምጃ ተወስዳል፡፡ከዚህ በተጨማሪ በሪፖርቱ ላይ እንደተገለፀው የለውጥ ሰራዊት ግንባታው የተጠበቀውን ያክል ውጤታማ ባይሆንም ጀምሩ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገልጿል፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

Radiological Emergency Preparedness and Response Training and Drill

Radiological Emergency Preparedness and Response Training and Drill has been held at Crown Hotel , Addis Ababa, Dece25-26,2014. It is aimed to drill how to work jointly and effectively towards radiation accident with stake holders namely, Fire Brigade, Federal Police, Ministry of Healthy. Mr. Mengistu Balcha the facilitator of the Program said the objective of the two days long drill program is to know how effectively coordinate with stake holder during radiation accident in Ethiopia.

Read more

ባለስልጣኑ በጨረራ አስገዳጃ ደረጃዎች ላይ የግማሽ ቀን የምክክር መድረክ አካሄድ

የባለሰልጣኑ ኢንስፔክሽንና ህግ ማስፈፀም ዋና የስራ ሂደት ለውሃ አምራቾች ለምግብ አስመጪዎች አስገዳጃ በሆኑ የጨረራ ደረጃ ላይ በአምባሳደር ሆቴል ታህሳስ 14 ቀን 2ዐዐ7 ዓ.ም ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት ባለድርሻ አካላት እንደገለፁት የዚህ አይነት የምክከር መድረክ መዘጋጀቱ የህብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅና አካባቢን ከጨረራ አደጋ ለመከላከል የላቀ ድርሻ እንዳለው ገልፀዋል፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

26ኛ የኤች አይ ቪ ኤድስ እና 9ኛ የጸረ-ጾታ ጥቃት ቀን ተከበረ

ዘንድሮ አንድም ሰው ኤች አይ ቪ ኤድስ እንዳይያዝ እንዳይሞትና እንዳይገደል በሚል መሪ ቃል የኤች አይ ቪ ኤድስ ለ26ኛ ጊዜ፣ ከሚከበረው የጸረ ጾታ ጥቃት ያለእድሜ ጋብቻና በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የሀይል ጥቃቶችን በማስቆም ህዳሴያችንን እናረጋግጥ በሚል መሪ ቃል ለ9ኛ ጊዜ የጾታ ጥቃት ቀን በደመቀ ሁኔታ ህዳር 26 ቀን 2007ዓ.ም በባስልጣኑ ተከብሯል፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

የትግራይ የሳይንስ ቴክኖሎጅ ኤጀንሲ ትምህርታዊ ጉብኝት አካሄደ

የትግራይ የሳይንስ ቴክኖሎጅ ኤጀንሲ አባላት በኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን የልምድ ልውውጥ ትምህርታዊ ጉብኝት 23/03/2007ዓ.ም ያካሄዱ ሲሆን አላማውም ከጨረራና ተያያዥ ተግባራት ተቋማዊ ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችል የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ ነው፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

ለማእድን ልማት አክስዮን ማህበር አስፈጻሚ አካላት ስልጠና ተሰጠ

የባለስልጣኑ ማሳወቅና ፈቃድ አሰጣጥ ዳሬክቶሬት ለማእን ልማድት አክስዮን ማህበር አስፈጸሚ አካላት ከ12-13ህዳር 2007ዓ.ም በካሌብ ሆቴል በጨረር ምንነትና ደህንነት ዙሪያ የግንዛቤ ስልጠና ሰጡ፡፡የማህበሩ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶር. ዘሪሁን ደስታ እንደገለጹት ማእድን የሀገራችን አንዱ የኢኮኖሚ መሰረት መሆኑንና አመራረቱም የዘመኑን ሳይናሳዊ መንገድ ተከትሎ እንዲሆን ለማድረግ ከጨረር አመንጭ ማእድናት አንጻር መድረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ ለማወቅና ለመተግበር ስልጠናው ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

የኢፌዴሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ለተጠሪ ተቋማት መካከለኛ አመራሮችና ፈጻሜ ሰራተኞች በመንግስት ፖሊሲዎችና እስትራቴጂዎች ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጠ

በስብሰባ ማዕከል ከጥቅምት 14 እስከ ጥቅምት 24 ቀን 2ዐዐ7 ዓ.ም የኢፌዴሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ባካሄደው ስልጠና ላይ ከ 86ዐ በላይ የተጠሪ ተቋማት ሰራተኞችና አመራሮች በተገኙበት የአቅም ግንባታ ስልጠና የመንግስት ፖሊሲዎችና እስትራቴጂዎች በስፉትና በጥልቀት የተዳሰሱ ሲሆን በስልጠናው ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ሚንስትር ወ/ሮ ደሚቱ ሀምቢሳ ባስተላለፋት መልዕክት እንደገለፁት የስልጠናው ዋነኛ ዓላማ የመንግስትን ፖሊሲዎችና እስትራቴጂዎች፣ደንቦችና መመሪያዎች በአግባቡ ተረድቶ ልማታዊ ሲቪል ሰርቪስን በተቋማት ስር እንዲሰድና የአገራችንን የህዳሴ ጉዞ ከዳር ለማድረስ በ2ዐ17 አገሯችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍና ህዝቡን የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ ማድረግ ይቻል ዘንድ የጋራ አቋም ለመያዝ ያለመ መሆኑን ገልፅው፡፡በስልጠናው ሰፊ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን በማስረፅ ዘመናዊ ፣ፈጣን ፣ልማታዊ፣ ቀልጣፋ፣ ስቪል ሰርቪስን መገንባት ነው፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

የባለስልጣኑ ሰራተኞች በደማቀ ሁኔታ የሰንደቅ ዓላማ ቀን አከበሩ

በአገር አቀፍ ደረጃ ለ 8 ጊዜ የሚከበረውን የሰንደቅ ዓላማ ቀን በማስመልከት የባለሰልጣኑ ሰራተኞች በባለስልጣኑ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ጥቅምት 3 ቀን 2ዐዐ7 ዓ.ም. ባከበሩበት ወቅት የተገኙት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ አብዱልረዛቅ ዑመር ባስተላለፋት መልዕክት በየአመቱ የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ማክበር ለአገራችን ብሔረብሄረሰቦች እና ህዝቦች የላቀ ፋይዳ ትርጉም እንዳለው ከገለፁ በኋላ አገራችን እያስመዘገበች ያለውን ፈጣን ልማት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሽጋገር የሲቪል ስርቪስ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

BMD Requirement

Mandatory Regulatory Requirements to Practice Bone Mineral Densitometry(DXA) and for Issuance of a License

Read more

በገቢ ምርቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ተካሄደ

በገቢ ምርቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ በካሌብ ሆቴል መስከረም 23 ቀን2007 ተካሄደ፡፡በመክፈቻ ንግግራቸው አቶ አብዱልረዛቅ ኡመር እንደገለጹት የጨረራ ቴክኖሎጅ በሀገራችን በግብርና፣በህክምና፣በኢንዳስቲሪ ዘርፎች በርካታ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡በዚህ መድረክ ከህዝብ ክንፍ በ2006 መጨረሻ በነበረው መድረክ ከቀረበው ሀሳብና በቀጣይ እቅድ ግብአት ላይ የጋራ ግንዛቤ በመያዝ የምናካሄደው ውይይት መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

International workshop held on The IAEA Additional Protocol

International workshop held at Addis Ababa, from 16-17 September 2014 entitled with ” Ethiopia and the global nuclear non-proliferation regime; facilitating ratification and implementation of IAEA Additional Protocol “. coordinated by VERTIC and Ethiopian Radiation Protection Authority .Invited guests from Ministry of Mines and energy, Ministry of water and energy, Higher institutions school of laws, Ministry of foreign affairs , Ministry of Justice , Ministry of Science and technology and the Ethiopian Radiation Protection Authority have attended the workshop. The workshop designed to introduce the global nuclear non-proliferation regime and more specifically the IAEA Additional Protocol.

Read more

ባለስልጣኑ ያስገነባውን ዘመናዊ የራዲዮአክቲቭ ዝቃጭ ማቀነባበሪያና ማከማቻ ማዕከል በይፋ አስመረቀ

ባባለስልጣኑ ያስገነባውን ዘመናዊ ማዕከል ጳጉሜ 01 ቀን 2006 በ.ኢ.ፌ.ድ.ረ.ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ሚኒስትር ወ/ሮ ደማቱ ሀምቢሳ ና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የባለስልጣኑ ሰራተኞች በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ ተመረቀ፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

Regional meeting on strengthening radioactive waste management in Addis Ababa, Ethiopia

The first coordination regional meeting has been started on strengthening radioactive waste management in Addis Ababa.

This regional meeting will continue for five days at Ambassador Hotel from June 2nd to June 6th,2014.

This meeting is organized by international Atomic Energy in collaboration with Ethiopian Radiation Protection Authority.

Read more

Regulatory requirement of the Authority

Documents Licensee /Registrant shall submit to the Ethiopian Radiation Protection Authority(ERPA)

Operational Requirement for x-ray

(Plain radiography, CT scan, Fluoroscopy, mammography, Dental Angiography, C-arm etc)

Read more

You are visitor number
visitor number

Play to see ERPA video

2005 ERPA documetory video.

Join our social media


Your Feed back

Detail address